فرق مک آدرس وآی پی آدرس

MAC Address

مک آدرس یک آدرس فیزیکی است که درون تراشه ی کارت شبکه قرار دارد.

هر سیستم موجود در شبکه "کافی نت ها ، گیم نت ها ، سیستم های اداره جات و ..." برای ارتباط با سیستم های دیگر آن شبکه باید به طریقی شناسایی شود. داشتن تنها آی پی آدرس در شبکه کفایت نخواهد کرد برای همین آی پی دیگری (مک آدرس) برای هر سیستم منظور شده است که به کمک آن میتوانیم بسته های اطلاعاتی packet ها را بین سیستم های یک شبکه رد و بدل کنیم.

در کل مک آدرس به کارت شبکه کمک میکند تا بین سیستم های شبکه اطلاعاتی را دریافت یا ارسال کند.

Ip Address

اعداد یا نشانی است که برای شناسایی هر سیستم در شبکه عظیماینترنت اختصاص داده میشود.

آی پی آدرس و مک آدرس تقریبا شبیه هم هستن با این فرق که با مک آدرس میتوانیم تنها با سیستم های موجود در شبکه ارتباط برقرار کنیم ولی به کمک آی پی آدرس میتوانیم با تمام سیستم هایی که به اینترنت دسترسی دارند ارتباط برقرا کنیم

در مک آدرس اطلاعات تنها بین سیستم هایی که به شبکه متصل هستند رد و بدل میشنود ولی در آی پی آدرس میتوانیم با هر سیستمی ارتباط برقرار کرده و اطلاعات دریافت یا ارسال کنیم.


####

مک آدرس مخصوص کیس سیستم ، 

و آی پی آدرس مخصوص مودم اینترنت است.

(هر مودمی )

####

چه اینترنت داشته باشین چه نداشته باشین سیستم شما مک آدرس خواهد داشت

ولی برای داشتن آی پی آدرس باید اینترنت داشته باشین.

####

با داشتن مک آدرس نمیتونید به سیستم کسی از راه دور نفوذ کنید

فقط میتوانید به سیستم های موجود در شبکه نفوذ کنید

####

برای دیدن مک آدرس در cmd از دستور زیر استفاده میکنیم

ipconfig/all


/ 0 نظر / 15 بازدید